Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

5765262

 280000

 6045262

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

5765262

х 

 5765262

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: 

х 

 0,00

 280000

280000 

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000 

х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000 

х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

 інші надходження, у тому числі: 

 

х 

 

 

 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

 

х 

 

 

 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання) 

 

х 

 

 

 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класиці-кації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

 

х 

 

 

 

х 

** 

** 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

 5765262

 280000

 6045262

Поточні видатки 

2000 

 5765262

 280000

 60454262

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

 4631762

0,00

4631762

Оплата праці 

2110 

 4631762

 0,00

 4631762

Заробітна плата 

2111 

 3765348

 0,00

  3765348

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112 

 0.00

 0,00

 0.00

Нарахування на оплату праці

2120 

 867414

 0,00

 867414

Використання товарів і послуг

2200 

 1133500

 0,00

 1133500

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 400000

 0,00

400000 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

 1500

 0,00

1500 

Продукти харчування 

2230 

 335000

 0,00

335000 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

170000 

0,00 

170000 

Видатки на відрядження 

2250

 12000

 0,00

12000 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 0,00

 0,00

0,00 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

 0,00

 0,00

0,00 

Оплата теплопостачання 

2271

0,00

0,00

0,00

Оплата водопостачання та водовідведення 

2272

 15000

 0,00

15000 

Оплата електроенергії  

2273

 100000

 0,00

100000 

Оплата природного газу 

2274 

 0,00

 0,00

0,00 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

 100000

 0,00

100000