Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань, динамічної групи вчителів початкових класів по впровадженню Концепції НУШ на 2018– 2019  навчальний рік.

У закладі працювали чотири предметних методичних об’єднань. Результативною була робота всіх методичних об'єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками.

Учителі нашого закладу йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів. Використовуюся у навчально-виховному процесі також: проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання.

У 2018-2019 навчальному році атестувалося 6 учителів. За результатами атестації

  1. Підтвердили нижчезазначеним педагогам такі кваліфікаційні категорії:

    1.1. Папрузі Ірині Анатоліївни, вчителю англійської мови та зарубіжної літератури, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;

    1.2. Телезі Любов Миколаївни, вчителю початкових класів, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;

    1.3. Швець Олені Анатоліївни, вчителю початкових класів, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;

    1.4. Самойленко Валентині Фадеївни, вчителю початкових класів, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії» та звання «вчителя - методиста»;

      2. Присвоїли 11 тарифний  розряд педагогу – організатору Вигівській Марії Степанівни.

    2.1. Присвоїли 11 тарифний  розряд  вчителю фізичної культури Нестеренку Володимиру Васильовичу.

      3. Порушили клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти Квітневої сільської ради  та  підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та  звання «вчитель - методист» Самойленко Валентина Фадеївна;

- підтвердила відповідність займаній посаді «директор школи» Володарська Тетяна Миколаївна з умови проходження курсів. 

Розділ 2. Загальна інформація про ЗНЗ.

Склад учнів.

На початок навчального року кількість учнів становила - 126 учнів, а на кінець - 112 учнів.

Середня наповнюваність класів становить – 11 учнів.

Педагогічний колектив закладу.

Навчальний процес забезпечують 20 педагогів. Із них звання «Вчитель-методист» має Самойленко В.Ф. (учитель початкових класів), Звання «старший учитель» мають такі педагоги: Іванченко Р.П (учитель української мови та літератури), Олексієнко Т.Г. (учитель української мови та літератури), Самойленко М.А.(учитель трудового навчання), Марчук Т.М. (учитель математики). Колектив стабільний, висококваліфікований: 68 % вчителів мають повну вищу освіту та кваліфікаційні категорії, в тому числі вищу – 25%, першу – 35%, другу – 5%, спеціаліст – 35%. Середній вік педагогів – 49 років.

З дітьми працюють 1 соціальний педагог, 2 педагога-організатора, 1 бібліотекар.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером та мультимедійним оснащенням. Перспектива в освіті така, що років через п'ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація закладу показує приклад усім вчителям - не тільки директор, а й заступник з навчально-виховної роботи, практичний психолог добре володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінетах та використовується для адміністративної роботи.

Розділ 3. Навчальна діяльність учнів.

За підсумками моніторингу навчальних досягнень учнів 5 учнів закінчили заклад на відмінно, що становить  6,3 %.

В Романівській школі створено всі умови та механізми для забезпечення можливостей для здобуття якісної освіти. Адміністрація формує освітній процес відповідно до потреб та можливостей дитини, з одного боку, та професійної майстерності педагогів, з іншого.

Навчальний план на 2018–2019 навчальний рік був розроблений з урахуванням необхідності виконання державного стандарту, запиту батьків. Рівень тижневого навантаження не перевищує гранично допустимого.

Навчання у закладі здійснюється за державними програмами, затвердженими МОН України.

      Робочий навчальний план Романівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені М.Т.Рильського Квітневої сільської ради Попільнянського району  Житомирської області на 2018/2019 навчальний рік складено відповідно до вимог Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами),, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», листа Міністерства освіти і науки України від 17.07.2018 року № 063 - 7622 «Про структуру 2018/2019 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» для використання в роботі.

 

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів

5-9-х  класів розподілено було на введення:

  • спецкурсу «Рідний край» у 7 – 9  класах по 0,5 год. з метою виховання в учнівської молоді поваги і бережливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, відродження традицій та історичної пам`яті народу.
  • додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання англійської мови 1 годину в 9 класі та  0,5 год. в 8 класі,  математики  по 1 годині в  8 та  9  класах, історії по 1 годині  в 6 класі та в 8 класі, трудового навчання 1 годину в 5 класі, 1 годину інформатики в 5 класі– з метою підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах та змаганнях.

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів

10-11  класів  використано було на введення:

  • спецкурсу «Рідний край» у 10 та 11 класах (по 0,5 год.)  ;
  • додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання 1 години фізики в 11 класі ; 1 годину математики та 0,5 години англійської мови в 10 класі з метою підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах та змаганнях, а також з метою підготовки учнів до ЗНО

В школі було організовано заняття в групі продовженого дня з 12 до 18 години. Групу відвідують учні з 2 по 4 клас.

 Для роботи  в гуртках виділено:

  • 3 години гуртка для співів;
  • 2 години танцювального гуртка.

 Заняття в гуртках проводилося за окремим графіком.

        Методоб’єднання класних керівників, постійно вдосконалюючи свою роботу, сприяє професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулює творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи .З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу в 2018-2019 навчальному році було розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

        Класними керівниками проведено анкетування з учнями на визначення рівня вихованості. Відповідно до анкетування складено узагальнені таблиці.

       Протягом навчального року проведено та обговорені відкриті форми виховної діяльності: День батька  (Вигівська М.С, педагог-організатор), свято Наума ( Самойленко В.Ф - 1 клас), родинне свято (Романюк С.В.., 4 клас), посвята в джури( Можарівська С.Б ),  лінійка «День слави і скорботи»(Іванченко Р.П.)Міс 1 класу (Самойленко В.Ф); свято Стрітення (Швець О. А., 3 кл) ; реквієм пам’яті «»Я патріот своєї держави» (Протоцька Л.Ю., 9 кл.) Заслуговують високої оцінки проведені заходи і в інших класах. 

        Велика увага приділялася молодому класному керівнику: Протоцькій Л.Ю.. Їй надавалася допомога щодо організації планування виховної роботи з класом, про вибір форм і методів роботи з учнівським колективом, організація самоврядування в класі, практичні поради психолога.

      Виходячи з вище сказаного, роботу методичного об’єднання класних керівників за минулий навчальний рік вважати на належному рівні. У наступному навчальному році особливу увагу всім педагогічним працівникам слід звернути на стратегічну мету виховання – це формування морально-духовної життєво компетентної особистості, учня-патріота ,якаий успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

      План виховної роботи школи був спрямований на реалізацію основних напрямків з урахуванням народного календаря, традицій школи та загальнодержавних свят. Всі заходи були проведені в зазначені терміни і на достатньому організаційному та художньо-естетичному рівні.

       Склалася система традиційних для школи заходів, які користуються найбільшою популярністю серед учнів:  свято «Першого дзвоника», святкові концерти до Дня вчителя та 8 Березня , Новорічне свято, Свято св. Валентина,  конкурс колядок і щедрівок, Шевченківські дні," Нумо, хлопці", День святого Миколая, тематичні вечори:  Осінній бал, Новорічний вечір розваг, до Дня святого Валентина. 8 Березня; День захисника Вітчизни, День сміху, День космонавтики, "Великодні дзвони", День матері, День сім’ї, свято Казки, урок-реквієм « Чорнобиль немає майбутнього», свято «Останнього дзвоника», свято Букварика;

     загальношкільні лінійки:пам’яті жертв Голодомору, пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС відбулася зустріч з ліквідатором аварії на ЧАЕС Геращенком А.І.; пам’яті людей, померлих від СНІДу; до Дня Соборності; до Дня Гідності й Свободи; до Дня української писемності та мови; пам’яті героїв бою під Крутами; вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні; День Перемоги

 

        Пріоритетними були наступні напрямки виховної роботи: патріотичне та  національне виховання Працюючи над реалізацією Концепції національно - патріотичного виховання, педагогічний  колектив  свою виховну роботу спрямовував на виховання свідомого громадянина, патріота України.

      Відповідно до розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві», враховуючи Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджених наказом МОН України від 07 вересня 2000 року № 439, наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді », заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді з метою введення поваги  до державних символів у ранг пріоритетних елементів патріотичного виховання  та формування в учнівської молоді свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів в повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів та з метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молодів в усіх класних кімнатах  оформлені куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Класними керівниками та класоводами під час проведення класних годин, тематичних заходів виховується повага до державної символіки. Всі урочистості супроводжуються Гімном України та підняттям Державного  Прапору України.

Операції «Турбота», « Милосердя», «Допомога воїну АТО» За нашу свободу» діють протягом року .Учні  брали активну участь у ярмарках, акціях, зборі продуктів, речей для учасників АТО.  З листопада по грудень колектив школи долучився до інформаційної компанії  «Дякую захисникам» ( малювали малюнки на фронт, писали листи та вірші захисникам) з передачею на фронт. Волонтери часті гості в нашій школі.

   Система роботи з охорони життя, здоров'я дітей та учнівської молоді, попередження дитячого травматизму та нещасних випадків по школі включає напрямки:

- забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

- навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму як на уроках Основи здоров`я, так і під час проведення позакласних заходів;

- профілактична робота з учнями в позаурочний час (виховна робота);

- інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

- робота з батьківською громадськістю.

        Робота педагогічного колективу школи постійно спрямована на поліпшення профілактики травматизму та недопущення випадків травмування дітей та учнівської молоді через:

1. Систематичне проведення інструктажів з учнями у кабінетах підвищеної небезпеки, під час масових заходів, екскурсій, походів тощо.

2. Щомісячно проводяться бесіди по попередженню нещасних випадків, бесіди з правил дорожнього руху, з пожежної безпеки, з пропаганди здорового способу життя тощо.

3. Система обов’язкових масових заходів з безпеки життєдіяльності з учнями:- у вересні – місячник безпеки руху «Увага ! Діти на дорозі!»; - у листопаді – тиждень безпеки дорожнього руху; - конкурс дитячих малюнків та агітаційних плакатів; - у жовтні – тиждень знань з безпеки життєдіяльності;

      У планах виховної роботи класних керівників наявні бесіди з питань безпечної поведінки, збереження життя та здоров’я дітей. Наявні графіки чергування вчителів на перервах та графік чергування класів. Графіки затверджено установленим порядком. У класах підвищеної небезпеки (інформатики, хімії, трудового навчання, спортивній залі) наявні правила техніки безпеки.  Класні керівники ведуть Листки здоров’я , які відповідають встановленій формі та з відповідними позначками щодо належності дитини до групи здоров’я.

      Актуальним впродовж року було виховання в учнів  ціннісного ставлення до себе.  Було проведено ряд відповідних заходів:  флешмоб до Дня здоровя,  квест «»Бережи себе. Здоров’я- скарб», змагання, виступ агітбригади, конкурси плакатів, малюнків, відео-лекторії , вікторини,.Серед учнів школи проводиться просвітницька робота   з пропаганди здорового способу життя. Були проведені тижні  : Тиждень безпеки життєдіяльності, Тиждень протипожежної безпеки, проведені заходи, присвячені Всесвітньому дню здоров'я, Тиждень права. Класні керівники систематично проводили інструктажі з безпечної поведінки в школі, вдома, на вулиці, на дорогах, на водоймах і т. ін. Кожен класний керівник має папку «Попередження дитячого травматизму.З цією метою у школі перед учнями з лекціями та практичними заняттями виступала фельдшер ФАПу. Діти прослухали бесіди на теми: «Моє здоров'я в моїх руках», «Загартування, сонце - друг, сонце - ворог», «Особиста гігієна учня», «Правила поводження з дикими тваринами», «Збудники кишкових інфекцій», «Вода друг і ворог».

Відбулися  зустрічі з представниками ДСНС Титарчуком Ю.А. Під час зустрічі зверталася  увага учнів на  причини  виникнення пожеж та їх запобігання. Діти навчилися  як правильно діяти у разі пожежі.
      Всі виховні заходи були сплановані на актуальність сьогодення, виявлення обдарованих дітей, залучення батьків до життя школи. Класні керівники спланували заходи із залученням батьків до активного шкільного життя.   Так, було проведено свято врожаю, День батька,  День українського козацтва , посвята в джури учнів 6 класу, свято Наума (1кл),  новорічні свята, Дні іменинника ,родинне свято (4 кл), плануємо випускний бал в 4 та 11 кл,, де безпосередньо  задіяні батьки . З батьками проводились  такі бесіди: «Відповідальність батьків за виховання дітей», «Попередження правопорушень та злочинності в дитячому середовищі», «Попередження дитячого травматизму». Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень, травень), а також класні батьківські збори (один раз на чверть). На батьківських зборах розглядались питання: 1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я ; 2. Робота з попередження дитячого травматизму; 3. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст.35; 4. Профілактика злочинності, бездоглядності, безпритульності, жорстокого поводження дітей та молоді шкільного віку; 5. Розвиток духовності на основі морально-естетичних цінностей як один із чинників громадянського виховання; 6. Протидія торгівлі людьми та викорінення найширших форм дитячої праці в Україні.

   В школі працює  батьківський лекторій «Педагогічна освіта батьків». Є план  бесід, які заслуховують батьки під час його проведення. На засіданні батьківського всеобучу в 1-4 класах  було розглянуто наступне питання «Батько й мати – основні вихователі. Складові батьківського авторитету. Роль особистого прикладу батьків у вихованні дітей».

    З метою профорієнтаційної роботи у школі проводилися ряд виховних заходів: Години спілкування по класах: «Світ моїх захоплень», «Ким я хочу стати», «На порозі професійного вибору», «Людина - творець власної долі», інтелектуальна гра: «Людина знакова система», презентація: «Людина для професії чи професія для людини» та інші, зустрічі з представниками ВУЗів, презентації професій, відвідування «Днів відкритих дверей».

       Одним із ефективних засобів для вирішення  завдань щодо процесу оновлення змісту освіти, спрямованого на забезпечення умов для самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися протягом життя, створювати і розвивати  цінності громадського суспільства є створення в закладі педагогічних умов для діяльності органів учнівського самоврядування. Педагогічний колектив  спільно з учнями  розробляють організаційну структуру, заходи, що забезпечують діяльність дитячого колективу , вчать учнів жити та спілкуватися у колективі, бути лідером, брати участь  у колективних творчих.

метою  виявлення та підтримки  обдарованої  учнівської молоді, сприяння розвитку  її інтелектуальних та творчих здібностей, виховання в учнів прагнення до пізнання і самовдосконалення учні нашої школи брали участь у шкільних , районних та в громаді конкурсах

                   Перемоги в творчих конкурсах

1.Виставка-конкурс  «Декоративний розмай»

Номінація « Штучні квіти»

Диплом І ступеня  , два Дипломи ІІ ступеня 

2.Виставка-конкурс  «Зимова казка»

Номінація « Новорічна ялинка»

Диплом І ступеня» 

3.  Новорічно –різдвяна виставка

Номінація « Новорічна композиція»

Диплом ІІ ступеня 

Номінація «Новорічний подарунок»

Диплом І ступеня   

Диплом ІІ ступеня 

Номінація «Новорічний вінок»

Диплом ІІІ ступеня   

Номінація «Стилізована ялинка»

Диплом ІІІ ступеня 

 

4.Конкурс читців, присвяченому дню народження Т.Г.Шевченка

 

Номінація « Твір Т.Г.Шевченка»

Диплом І ступеня

Диплом ІІ  ступеня

Диплом ІІ І ступеня

 

5.Конкурс дитячого малюнка « Охорона праці очима дітей»

Диплом І ступеня

Всього  гуртковою»  роботою охоплено  51% від всієї кількості учнів

Найбільшою популярністю в учнів користуються спортивні секції з волейболу, футболу, шахів,  загаль­ної фізичної підготовки.

Легкоатлетична естафета (вересень)

ІІ місце по Квітневій громаді (дівчата і хлопці)

 Змагання з футболу по громаді

ІІ місце

Змагання з волейболу в районі

І місце

Змагання з волейболу в с.Романівка

І місце

Змагання з волейболу(зональні) смт. Андрушівка, серед 6 команд

 Змагання з волейболу серед дівчат по громаді

 ІІ місце

Змагання з настільного тенісу в громаді

І Імісце

 Змагання з настільного тенісу в районі (фінал)

ІІІ місце

Змагання з кульової стрільби смт. Корнин

VІ місце

Змаганя по шашках в районі

ІІ місце

Проаналізувавши виховну роботу освітнього закладу за 2018-2019 навчальний рік слід зазначити, що всі учні школи були задіяні в освітньому процесі, майже всі були залучені до роботи гуртків, спортивних секцій. Учителі школи доклали багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя та йти обраним шляхом.

метою  виявлення та підтримки  обдарованої  учнівської молоді, сприяння розвитку  її інтелектуальних та творчих здібностей, виховання в учнів прагнення до пізнання і самовдосконалення учні нашої школи брали участь у шкільних , районних та в громаді конкурсах

                   Перемоги в творчих конкурсах

1.Виставка-конкурс  «Декоративний розмай»

Номінація « Штучні квіти»

Диплом І ступеня  , два Дипломи ІІ ступеня 

2.Виставка-конкурс  «Зимова казка»

Номінація « Новорічна ялинка»

Диплом І ступеня» 

3.  Новорічно –різдвяна виставка

Номінація « Новорічна композиція»

Диплом ІІ ступеня 

Номінація «Новорічний подарунок»

Диплом І ступеня   

Диплом ІІ ступеня 

Номінація «Новорічний вінок»

Диплом ІІІ ступеня   

Номінація «Стилізована ялинка»

Диплом ІІІ ступеня 

 

4.Конкурс читців, присвяченому дню народження Т.Г.Шевченка

 

Номінація « Твір Т.Г.Шевченка»

Диплом І ступеня

Диплом ІІ  ступеня

Диплом ІІ І ступеня

 

5.Конкурс дитячого малюнка « Охорона праці очима дітей»

Диплом І ступеня

Всього  гуртковою»  роботою охоплено  51% від всієї кількості учнів

Найбільшою популярністю в учнів користуються спортивні секції з волейболу, футболу, шахів,  загаль­ної фізичної підготовки.

Легкоатлетична естафета (вересень)

ІІ місце по Квітневій громаді (дівчата і хлопці)

 Змагання з футболу по громаді

ІІ місце

Змагання з волейболу в районі

І місце

Змагання з волейболу в с.Романівка

І місце

Змагання з волейболу(зональні) смт. Андрушівка, серед 6 команд

 Змагання з волейболу серед дівчат по громаді

 ІІ місце

Змагання з настільного тенісу в громаді

І Імісце

 Змагання з настільного тенісу в районі (фінал)

ІІІ місце

Змагання з кульової стрільби смт. Корнин

VІ місце

Змаганя по шашках в районі

ІІ місце

Проаналізувавши виховну роботу освітнього закладу за 2018-2019 навчальний рік слід зазначити, що всі учні школи були задіяні в освітньому процесі, майже всі були залучені до роботи гуртків, спортивних секцій. Учителі школи доклали багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя та йти обраним шляхом.