У 2018 – 2019 н.р. робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України, реалізацію державних, регіональних, місцевих програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

СТАН І РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Педагогічним колективом ОНЗ «Квітнева ЗОШ І-ІІІ ступенів» проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

Заклад включає опорну школу та дві філії (Єрчицьку ЗОШ І-ІІ ступенів-філію, Почуйківську ЗОШ І-ІІ ступенів-філію). На початок навчального року було відкрито 26 класів, із них 1-4 – 11  кл., 5-9 – 14 кл., 10 клас – один. Мова навчання – українська. Станом на 03.09.2018 року кількість учнів становила 316 чоловік. Середня наповнюваність учнів у класах складала 12 чоловік. Критичною лишається ситуація у Єрчицькій ЗОШ І-ІІ ступенів-філії, де кількість здобувачів - 38. Середня наповнюваність учнів у класах (1 клас – відсутній) складала 5 чол., що значно менше в порівнянні з попередніми роками.

Для учнів 10 класу було організовано профільне навчання  за філологічним напрямом. На базі Почуйківської ЗОШ І-ІІ ступенів-філії для учня 3-го класу організовано інклюзивне навчання, а для двох учениць (10 та 7 класів) – індивідуальне. Надання освітніх послуг за індивідуальною та інклюзивною формами здійснювалася планами, розробленими з урахуванням потреб дітей.

У 2018 – 2019 н.р. з ОНЗ «Квітнева ЗОШ І-ІІІ ступенів» випущено - 34 випускники 9-х класів, учні 11 класу не випускалися. Усі дев’ятикласники працевлаштовані.

Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови».

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження  в ОНЗ мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою. На виконання ст.10 Конституції України та Закону України  «Про мову» кілька років поспіль у 10-11 класах вводиться філологічний профіль навчання, перевіряється стан викладання української мови. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться державною мовою. Учні закладу брали участь у конкурсах ораторського мистецтва, мовному конкурсі  ім.П.Яцика, Шевченківському конкурсі, олімпіаді з української мови та літератури. У березні проведений тиждень, присвячений  Т.Г.Шевченку. Функціонував фольклорний гурток «Перепілочки». Шкільна документація ведеться державною мовою.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2018 – 2019 н.р. в ОНЗ «Квітнева ЗОШ І-ІІІ ступенів» працювало 45 учителів, у тому числі директор – 1, завідувачі філій – 2, заступник директора з НВР -1, заступник завідувача філії з НВР – 1, заступник директора з ВР – 1, вихователів ГПД – 3, педагогів-організаторів – 2, практичних психологів – 2, соціальних педагогів – 2.

96% від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра. 2 вчителів мають середню спеціальну освіту.

Протягом року ОНЗ був забезпечений кадрами. У закладі працювало:

 • учителів – 45 
 • МОП – 19

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії :

 • «спеціаліст вищої категорії» - 19 осіб;
 • «спеціаліст І категорії» - 6 осіб;
 • «спеціаліст ІІ категорії» - 6 осіб;
 • «спеціаліст» - 4 осіб.
 • 11 т.р. – 5 осіб
 • 10 т.р.- 4 особи
 • 8 т.р. -1 особа

б) педагогічні звання:

 • «вчитель-методист» - 3 особи;
 • «старший вчитель» - 8 осіб.

У закладі протягом 2018 – 2019 н.р. працювало педагогів пенсійного віку - __8__ осіб. За навчальний рік було звільнено за власним бажанням – 1 вчитель англійської мови (Кордюк Н.І.) та вкінці навчального року 1 вчителя фізики (Сичевську В.О.). Плинність кадрів у ОНЗ склала  - 0%.

РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Була направлена на створення умов психологічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів.

Ураховуючи пріоритетні напрямки діяльності соціально-психологічної  служби в 2018-2019 н.р. практичний психолог та соціальний педагог проводив діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-відновлювальну,  розвивальну, консультаційну роботу. Особлива увага приділяється дітям під час входження в нові періоди життя.

Дітям у яких виникали труднощі в процесі соціалізації й адаптації, надавалася консультаційна допомога, проводилися корекційно-розвивальні заняття з урахуванням особистих відмінностей. Заняття сприяли формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагали оволодіти необхідними поведінковими формами, що сприяло кращому входженню в нові умови.

Постійно проводилася робота з батьками (бесіди, зустрічі, збори, лекторії, спільні виховні заходи, квести).

Проводилися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини (М’якушко Т.В.)

 

ПРОФІЛАКТИЧНЕ МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

 

У 2018 – 2019 н.р. було проведено медичне обстеження учнів школи. Із 176 учнів здоровими , без патологічних показників було 115.

Медичний огляд виявив найпоширеніші захворювання:

 • серцево-судинні  - 4
 • ортопедичні – 20
 • зниження зору – 11
 • ендокринні – 2
 • хірургічні – 1
 • дерматологічні – 9
 • урологічні – 7
 • анемія – 1
 • ожиріння – 6

Протягом навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги.

Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було.

Під контролем перебувало питання із щепленням: всі учні ОНЗ мають щеплення, поступила   1 заява-відмова від батьків,  ще  одній дитині розпочали  робити щеплення відповідно до індивідуального графіка.

Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.

При проведенні спортивних змагань учні оглядалися  сестрою медичною, вона ж була присутня протягом усього часу тривалості  спортивних змагань.

 

ВИКОНАННЯ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

«Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей»

 

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2019 року на базі ОНЗ та філій працювали оздоровчі табори (14 днів). Робота таборів розпочалася 03.06.2019 року. Діти були охоплені безкоштовним дворазовим харчуванням ( в межах 25 грн/день). Проводилася щоденна ранкова гімнастика, квести, творчі конкурси, пішохідні прогулянки, загартовування.

На належному рівні було забезпечено медичне обслуговування оздоровчого табору. Підтримувався санітарно-гігієнічний стан приміщень для відпочинку в ОНЗ. Було забезпечено суворе дотримання  правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей, проводилися цільові інструктажі.

Скарг та травмування під час роботи пришкільних оздоровчих таборів не було.

Також учні ОНЗ «Квітнева ЗОШ І-ІІІ ступенів» мали можливість оздоровитися в санаторії селища Дениші та у одному з літніх таборів у Карпатах.

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

 

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено:

 • перевірку електричного обладнання на заземлення;
 • розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій  працівників;
 • розроблені та затверджені правила ТБ під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, майстерні, спортивному залі;
 • своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників ОНЗ та учнів;
 • забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічного режиму;
 • складено акт готовності спортивного майданчика для використання в урочний та позаурочний  час.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ»

 

Одним із основних принципів роботи школи  є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню цього принципу підпорядкована робота практичного психолога школи та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей  та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою класні керівники та класоводи щорічно поновлюють інформацію про  обдарованих дітей. У 2018 – 2019 н.р. в ОНЗ було 57 таких учнів, з них:

 • академічна – 16 учнів;
 • спеціальна – 41 учень.

В ОНЗ створені відповідні умови для розвитку  творчої обдарованості учнів психологом школи проводиться дослідження рівня готовності до навчання; рівня сформованості  знань і вмінь. Розроблена пам’ятка «Як працювати з обдарованими дітьми».

Сприяють розвитку творчих здібностей і проведення предметних тижнів. Цікавими були предметні тижні з історії, біології, «Тиждень початкової школи». Учні брали участь у ІІ етапі предметних олімпіад, конкурсах ім..Т.Г.Шевченка, П.Яцика,  Всеукраїнських конкурсах «Грінвіч», «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник».

Учні школи характеризуються високою активністю щодо участі в художньо-естетичних конкурсах, здобуваючи призові місця. На належному рівні проходить і спортивно-оздоровча робота.

 

ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ «ОНЗ КВІТНЕВА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ»

 

Методична робота з педпрацівниками була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови»  на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в роботу досягнень науки, інноваційних методик, ППД. Зміст методичної  роботи в ОНЗ відображено в відповідному розділі річного плану.

Колектив працював над темою « Впровадженння в навчально-виховний процес сучасних форм та методів в умовах НУШ». Робота над єдиною методичною проблемою впродовж  останніх років  підняла  на більш високий рівень  теоретичну підготовку вчителів, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам.

У 2018 – 2019 н.р. основними формами методичної роботи  з педпрацівниками були:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • МО вчителів-предметників;
 • МО класних керівників;
 • інструктивно-методичні наради;
 • науково-проактичні семінари;
 • майстер-класи;
 • самоосвіта.

Основними  проблемними питаннями були:

 1. «Упровадження інновацій як засобів, механізмів розвитку освітніх систем ОНЗ: управлінських, навчально-виховних, методичних».
 2. «Соціалізація учнівської молоді в умовах сучасного соціо-простору».
 3. «Забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення».

На засіданнях 4-ох МО вивчався:

 • зміст програм, їх методичний супровід;
 • опрацьовано методичні рекомендації, розроблено зміст першого тематичного уроку;
 • опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упровадження профілізації в 10-11 класах;
 • опрацьовано матеріали про індивідуальну та інклюзивну форми навчання;
 • заслухано інформацію про здійснення самоосвіти, виконання курсових завдань учителями, що атестуються.

Протягом 2018 – 2019 н.р. були створені необхідні  умови  для підвищення теоретичного рівня вчителів ОНЗ «Квітнева ЗОШ І-ІІІ ступенів». Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності 12 учителів. Для стимулювання  творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. Так у 2019 році  атестувалося 17 учителів. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних кадрів ОНЗ «Квітнева ЗОШ І-ІІІ ступенів». Протягом року вчителі, які атестувалися у 2019 році  провели відкриті уроки,  семінари на рівні ОТГ,  виступали з інформаційними повідомленнями на МО, доповідями на педрадах. Члени АК зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію та склали протоколи. За результатами атестації 12 учителів підтвердили свій тарифний розряд,  4 підвищили, 5 отримали педагогічне звання  «старший вчитель»,1 вихователь отримав педагогічне звання «вихователь-методист».

Прикрим є те, що жоден учитель не прийняв участь у конкурсі «Вчитель року».

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

У 2018 – 2019 н.р. навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної  самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в життєвих ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання.

За підсумками 2018 – 2019 н.р. із 309 учнів   1-10 класів:

 • 62 учні 1-2 класів вербально оцінено;
 •   247 учнів 3 – 10 класів атестовані;
 • 275 учнів переведено до наступних класів;
 • 34 учні випущено з 9-го класу;
 • 11 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;
 • не випущено учнів 11 класу, оскільки не було.

Порівняно з минулим навчальним роком результати навчальних досягнень

знизились.

За результатами ДПА 4 клас

Всього

учнів

Вико-нували

Зв.

Предмет

Рівень навчальних досягнень

Якісний показник

В

Д

С

Н

%

34

34

0

Математ.

9

13

7

5

65

34

34

0

Укр.мова

13

11

9

1

92

 

За результатами ДПА 9 клас

Всього

учнів

Вико-нували

Зв.

Предмет

Рівень навчальних досягнень

Якісний показник

В

Д

С

Н

%

34

33

1

Математ.

0

2

16

15

6

34

33

1

Укр.мова

0

6

15

12

18

34

33

1

За вибор.

0

9

14

10

27

 

 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У 2018 – 2019 н.р. адміністрацією школи проведено:

 1. Дві  перевірки ведення ділової документації в ОНЗ «Квітнева ЗОШ І-ІІІ ступенів».
 2. Здійснено перевірки стану вивчення викладання предметів: біології та географії, зарубіжної літератури.
 3. Перевірено стан адаптації  1-класників та 5-класників, стан перевірки зошитів з української мови та літератури, зарубіжної літератури, персональний контроль учителів, які атестуються.
 4. Здійснено вивчення виконання навчальних програм, Указів Президента, Законів України:
 • Закону України «Про охорону дитинства»;
 • ст. 10 Конституції України;
 • Закону України «Про мови»;
 • ст. 35   Закону України «Про освіту»;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Положення про організацію роботи з охорони  праці учасників навчально-виховного процесу;
 • Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У 2018 – 2019 н.р. за рахунок місцевого бюджету (146 тис. грн.) було здійснено капітальний ремонт трьох кабінетів: фізичного, хімічного, географічного. Виділено кошти для косметичного ремонту школи. Протягом року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів. З метою економії витрат заробітної  плати  не всі штатні одиниці вакансій розроблювались. За бажанням працівників їм надавалась відпустка за свій рахунок.

З метою покращення функціонування закладу протягом 2018 2019 н.р. проводилася цілеспрямована робота щодо залучення  позабюджетних  коштів:

50 тис. для придбання меблів для шкіл їдальні, 15 тис. на придбання морозильної камери та кухонного інвентару. Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків у вигляді овочів для здешевлення шкільних обідів. За спонсорські кошти поновлено меблі в кабінетах біології та географії. Забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи. Бюджет використовувався в межах запланованих асигнувань. Протягом 2018 – 2019 н.р. у школі відсутня заборгованість по заробітній платі. Здійснена своєчасна виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Для успішного початку навчального року необхідно завершити ремонт шкільного даху, терміново провести ремонт спортзалу, установити протипожежну сигналізацію, зробити ремонт східців, облаштувати кабінет сестри медичної.

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ НА 2019 – 2020 н.р.

 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх об’єктів освітнього процесу  визначені такі напрями і завдання діяльності школи у 2019 – 2020 н.р.:

 1. Забезпечити перехід на новий зміст навчання (за програмою розвитку НУШ).
 2. Створити належні умови для функціонування освітньої системи на базі ОНЗ.
 3. Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості учня та вчителя, над інноватизацією НВП.
 4. Упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи.
 5. Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та підсумкових оцінювань початкового та базового рівнів.
 6. Разом з службою у справах сім’ї, ювенальною превенцією, місцевою радою, громадськістю здійснювати профілактичну  та превентивну  роботу з дітьми, схильними до правопорушень.
 7. Здійснювати роботи щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення  та захисту прав дітей за певними статусами.

У 2019 – 2020 н.р. ОНЗ «Квітнева ЗОШ І-ІІІ ступенів» буде працювати над проблемами:

 • педагогічна проблема – «Забезпечення формування особистості учня на основі  якісної освіти та розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення»;
 • методична проблема « Підвищення якості освіти через використання інноваційних форм та методів в умовах НУШ»;
 •  виховна проблема «Використання інноваційних форм у системі ціннісних орієнтирів виховання».