Юристи системи БПД консультують: щодо кредитних зобов’язань на час дії воєнного стану

Верховною Радою України було ухвалено Закон України № 2120-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”.

Законом передбачено, що на час дії воєнного стану та протягом 30 днів після дня його припинення або скасування споживач не буде нести відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом:

 • громадяни звільняються від обов’язку сплачувати неустойку (штраф, пеню) та інші штрафні платежі, передбачені кредитним договором;
 • фінансовим установам заборонено збільшувати процентну ставку за користування кредитом у разі прострочення внесення платежів (крім випадків, коли зміна процентної ставки встановлена кредитним договором).
 • відсоткова ставка в разі несвоєчасної сплати кредиту не збільшується.Будь-які пеню, штрафи тощо, які нараховує банк за несвоєчасну сплату кредиту, починаючи з 24 лютого 2022 року, банк має списати.

У випадку, коли вчасно сплачувати кредит можливості немає, то краще звертатися до банку з заявою про надання кредитних канікул.

Однак, звертаємо увагу, що ухвалення рішення про надання кредитних канікули є його правом, а не обов’язком.

Якщо банк все ж включив до суми заборгованості неустойку (штраф, пеню) у період від 24 лютого 2022 року, письмово зверніться до нього з вимогою списати відповідні штрафні борги.

Автоматично такий борг не списується!

Як діяти, якщо особа не в змозі погасити заборгованість у визначені банком строки?

Звернутися до банку для проведення реструктуризації боргу. Це надасть можливість отримати більш зручні умови повернення кредитних коштів, наприклад, зменшити відсотки чи відстрочити платежі на певний час. 

Рішення щодо рестуктуризації або застосування пільгових умов банки ухвалюють індивідуально. На нього впливають різні фактори:

 • політика банку;
 • наявність постійних доходів у боржника;
 • сума кредитної заборгованості;
 • кредитна історія тощо.

Звертаємо увагу, що остаточне рішення, щодо застосування реструктуризації залишається за фінансовою установою.

Щодо накладення арешту на банківські рахунки під час дії воєнного стану

Відкривати виконавчі провадження арештовувати банківські рахунки боржника не можна лише на окупованих територіях. Тому арештувати кошти на рахунку під час дії воєнного стану все ж можуть. Однак арешту не можуть підлягати банківські рахунки зі статусом пенсійного, соціального, зарплатного, стипендіального, тощо. Також законодавством передбачається захист від арешту на окремі види допомог, а саме:

 • вихідна допомога, що виплачується у разі звільнення працівника;
 • компенсація працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;
 • польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачують замість добових і квартирних;
 • матеріальна допомога особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
 • допомога сім'ям із дітьми;

-    допомога на лікування та поховання тощо.

Щодо списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджене або зруйноване під час війни

Підстави для призупинення сплати грошового зобов’язання або анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит   регулюються   Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України” № 2823-IX(далі – Закон).

Закон передбачає:

 • призупинення сплати грошового зобов’язання (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів) за іпотечними та автомобільними кредитами фізичних осіб внаслідок пошкодження або знищення майна через воєнні дії та за наявності підтверджуючих документів;
 • анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів).

 

Позичальник (його представник) протягом 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит, який відповідає одночасно таким умовам:

1) предметом забезпечення за таким договором є знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації нерухоме майно (квартира, житловий будинок або майнові права на квартиру, житловий будинок), яке є або мало б стати (у випадку майнових прав на нерухоме майно) єдиним місцем проживання сім’ї позичальника або іпотекодавця, якщо він є відмінним від позичальника та належить до членів сім’ї позичальника. До членів сім’ї позичальника належать особи, які перебувають у шлюбі з позичальником, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням позичальника, особи, які не перебувають у шлюбі, але проживають спільно з позичальником, пов’язані з ним спільним побутом;

2) станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів;

3) метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого житлового нерухомого майна (квартири, житлового будинку) або майнових права на них.

Позичальник разом із заявою про анулювання заборгованості подає підтвердні документи, що доводять відповідність нерухомого майна усім умовам, визначеним у п.1.

Кредитор після отримання заяви про анулювання заборгованості разом із підтвердними документами здійснює анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів) та набуває право на отримання від держави Україна компенсації відповідно до закону щодо врегулювання питання виплат компенсацій громадянам України за майно, знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Розмір такої компенсації не може перевищувати основну суму кредиту позичальника за договором про споживчий кредит, що підлягає анулюванню відповідно до цього пункту.

Позичальник (його представник) протягом 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит, який відповідає одночасно таким умовам:

1) предметом забезпечення за таким договором є автомобіль, знищений внаслідок збройної агресії Російської Федерації, який, станом на 23 лютого 2022 року, був єдиним у сім’ї позичальника. Автомобіль вважається знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно із звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт автомобіля перевищують його вартість;

2) станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів;

3) метою отримання кредиту згідно з договором є придбання автомобіля.

Позичальник разом із заявою про анулювання заборгованості подає підтвердні документи, що доводять відповідність автомобіля умовам, визначеним у п.1.

Кредитор після отримання заяви про анулювання заборгованості разом із підтвердними документами здійснює анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів) та набуває право на отримання від держави Україна компенсації відповідно до закону щодо врегулювання питання виплат компенсацій громадянам України за майно, знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Розмір такої компенсації не може перевищувати основну суму кредиту позичальника за договором про споживчий кредит, що підлягає анулюванню відповідно до цього пункту.

Прийнятий закон частково пом'якшить збитки від втрати активів для тих громадян, які купували житло й авто в кредит для особистого користування.

Поставити додаткові правові запитання можна у контактному центрі  системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 або звертайтеся до Бердичівського місцевовго центру з надання БВПД за адресою: м. Бердичів, вул.Чорновола, 9, або телефонуйте нам – (068) 291-9018.