Фото без опису

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час жнив

Пора жнив особливийпожежонебезпечнийперіод. Загрозливу обстановку створюютьспекотна погода, сухіхліба, енергонасиченіхлібозбиральніагрегати, якінерідкознаходяться у не справномустані, а такожлюдськанедбалість та безвідповідальність.

   Загальновідомо, що в цейнапружений час найменшанеобережність у поводженні з вогнем коло хлібнихмасивів, кинутийнедопалок, іскривідсільгоспмашин, випалюваннястернітощо, можуть стати причиною пожежі, яка призведедозначнихматеріальнихвтрат.

Попільнянський РВ УДСНС України у Житомирськійобластізвертається до власників та орендарів сільгоспугідьізпроханнямвиконуватиосновні правила пожежноїбезпеки!

  З  початку достиганняхлібівнеобхідноцілодобовоохороняти поля, а біляхлібнихмасивіввстановити знаки про заборонупаління й використаннявідкритоговогню.

   Перед початком жнив хлібні поля в місцяхприляганняїх до лісовихмасивів, степовійсмузі, автомобільним шляхам і залізницямповиннібутиобкошені і оборанізахисноюсмугоющонайменше 4 м завширшки.

    Перед косовицею хлібнімасиви з великою площеюнеобхідно розбити на ділянкиплощеюне більше 50 га. Міжділянкамиварторобити прокоси не менше 8 м завширшки. Скошенийхлібізпрокосів треба негайнозібрати. У серединціпрокосівробитьсяпрооранасмуга не менше 4 м завширшки.

    До початку збиранняврожаю вся збиральнатехніка, агрегати та автомобіліповиннімативідрегульованісистемиживлення, змащення, охолодження, запалювання, а також бути оснащенісправнимиіскрогасниками, забезпечені  первиннимизасобамипожежогасіння (комбайни і трактори - двомавогнегасниками, двомаштиковими лопатами, двомамітлами).

   У разігрупового методу збирання до складу збирально-транспортнихзагонівнеобхідновключатиспеціалізованутехніку, щопристосована для гасінняпожежзернових.

   Безпосередньо на хлібномумасивіплощеюпонад 25 га, з якогозбираєтьсяврожай, необхідноматинапоготові трактор з плугом на випадокпожежі.

Корпусикомбайнівповинні бути оснащенізаземлювальнимметалевимланцюгом, щоторкаєтьсяземлі.

   Збиральнутехнікунеобхідно регулярно перевіряти на щільністьз'єднаннявихлопної труби з патрубком випускногоколектора та колектора з блоком двигуна. Уразіпоявиознакпробивання прокладок роботу слідприпинити до їхзаміни.

 

У цей час заборонено:

- робота тракторів, самохіднихшасі, автомобілів та іншоїзбиральноїтехніки без капотівабо з відкритими капотами (для запобіганняпотрапляннюсоломи на випускнийколектордвигуна). На комбайнах та інших машинах з двигунамивнутрішньогозгоряння, які не маютькапотів, випускнийколекторповинен бути захищенийметалевим щитком, щозакриваєйоговздовжусієїдовжинизверху та збоку;

- застосуванняпаяльних ламп для випалювання пилу радіаторівдвигунів;

- заправляннязбиральноїтехніки у хлібнихмасивах;

- заправляння машин у нічний час у польовихумовах;

- розводитибагаття на полях та біля них;

- спалюваннястерні та пожнивнихзалишків.

 

Відповідальність за дотриманняпожежних норм під час збиранняврожаюнесутькерівникиагропідприємств, і саме до них застосовуютьсясанкції у випадкувиявленняпорушень. Відповідальні особи та працівники, задіяні на пожежонебезпечних роботах, повинні пройти навчання з пожежно-технічногомінімуму. Усіпрацівники, службовці, зайняті на збиранніврожаю і заготівлікормів, повинні пройти інструктажпідрозписку. Осіб, які не пройшлийого, до цихробіт не допускають.

 

Наголошуємо: за самовільневипалюваннясухоїрослинностіабоїїзалишків Кодексом України про адміністративніправопорушенняпередбаченоадміністративнувідповідальність.

 

Попільнянський РВ УДСНС України у Житомирськійобластізвертається до працівниківсільськогосподарськоїгалузі та всіхгромадянізпроханням бути вкрайобережними з вогнем і пожежонебезпечними предметами, мандруючи на автомобілічипішкиповзхлібні лани.

 

ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТА ПОДІЯХ ТЕЛЕФОНУЙТЕ «101»!

 

 

Т.в.о. начальника Попільнянського РС

УДСНС України у Житомирській області

майор служби цивільного захисту      ___________           Юрій ТАТАРЧУК