ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України

«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»

та «Про запобігання корупції»

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України

(стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється

виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і

оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття

137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України

(стаття 154).

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

"Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи

місцевого самоврядування за Законом України “Про службу в органах місцевого

самоврядування” (статті 1,2 ).

2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

5. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття

6).

6. Правове регулювання посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

7. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

8. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

9. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування ( стаття10).

10. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

11. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого

самоврядування (стаття 12).

12. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

14. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття15).

15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування( стаття 16)

16. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

17. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого

самоврядування (стаття 18).

18. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування

(стаття 20)

19. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах

місцевого самоврядування (стаття 23).

 

 

ІII. Питання на перевірку знання Закону України

"Про запобігання корупції".

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне

правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання

корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції

(статті 4,5)

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції

(стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання

корупції (стаття 14)

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики

(стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища

та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та

обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

(стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в

особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування(стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка

декларації (статті 49, 40).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

(стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та

органами місцевого самоврядування(стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи

(стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. . Поняття місцевого самоврядування (ст.2) Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (ст.3)

 

 1. . Основні принципи місцевого самоврядування (ст. 4)
 2. Територіальні громади (ст.. 6)
 3. Загальні збори громадян (ст. 8). Місцеві ініціативи (ст. 9)
 4. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування (ст.10)
 5. Виконавчі органи рад (ст.11)
 6. Повноваження сільського, селищного, міського голови (ст.42)
 7. Порядок формування рад (ст.45)
 8. Сесія ради (ст.46)
 9. Постійні комісії ради (ст.47)
 10. Тимчасові контрольні комісії ради (ст.48)
 11. Депутат ради (ст.49)
 12. Секретар сільської, селищної, міської ради (ст.50)
 13. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради (ст.51)
 14. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (ст.53)
 15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст.59)
 16. Право комунальної власності (ст.60)
 17. Місцеві бюджети (ст.61)
 18. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст.74). Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами (ст.75)
 19. Дострокове припинення повноважень ради (ст.78)

 

 

Перелік питань

для конкурсу на зайняття вакантної посади –   спеціаліст відділу соціального захисту Квітневої сільської ради.

 1. Види державної допомоги сім'ям з дітьми (ст. 3 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»).
 2. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (право на допомогу, умови) (ст. 7, 8 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»).
 3. Порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (ст. 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»).
 4. Порядок звернення за призначенням державної соціальної допомоги та строки призначення державної соціальної допомоги (ст. 8, 9 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідныстю з дитинства та дітям з інвалідністю»)
 5. Перелік документів, які подаються для призначення субсидії (ПКМУ від 21.10.1995 р. № 848 ).
 6. Відповідальність громадян за подання недостовірної і неповної інформації про доходи та майновий стан поданих для призначення всіх видів державних допомог (ПКМУ від 21.10.1995 № 848).
 7. Порядок виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" (ПКМУ від 28.02.2011 № 268).
 8. Випадки, у яких житлова субсидія не призначається (ПКМУ від 21.10.1995 р. № 848 ).
 9. Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (п. 5 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг).
 10. Припинення та поновлення надання соціальної допомоги (Розділ 5 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги).  
 11.   Визначення поняття «Особа з інвалідністю» (ст.2 ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні).

           12.  Зберігання особових справ та документів. (Розділ 10  Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінпраці та соцполітики№345 від 19.09.2006 року).

        13. Порядок оформлення списків осіб, яким призначено субсидію. (Розділ 6  Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінпраці та соцполітики№345 від 19.09.2006 року).

       14. Порядок видачі довідок про отримання (неотримання) соціальної допомоги (Розділ 8  Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінпраці та соцполітики№345 від 19.09.2006 року).

15. Умови призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Умови призначення державної  соціальної допомоги на догляд (ст. 4, 7 Закону України «Про державну  соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»).

 

                   Перелік питань

для конкурсу на зайняття вакантної посади – головний спеціаліст  відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів Квітневої сільської ради

 1. Комплекс робіт, пов`язаних зі створенням об`єкта архітектури (ст.4 ЗУ «Про архітектурну діяльність»).
 2. Розроблення та затвердження проекту об`єкта архітектури (ст.7 ЗУ «Про архітектурну діяльність»).
 3. Уповноважені органи містобудування та архітектури (ст. 13 ЗУ «Про архітектурну діяльність»).
 4. Ліцензування та професійна атестація виконавців робіт. (ст.17 ЗУ «Про архітектурну діяльність»)
 5. Головні напрямки  та вимоги містобудівної діяльності.  (ст. 2, 5 ЗУ «Про основи містобудування»)
 6. Компетенція сільських, селищних рад і їх виконавчих органів у сфері містобудування (ст. 12, 14 ЗУ «Про основи містобудування»)
 7. Будівельні норми, державні стандарти, норми і правила  (ст.16 ЗУ «Про основи містобудування»)
 8. Містобудівна документація (ст.17 ЗУ «Про основи містобудування»)
 9. Земельні відносини у містобудуванні, містобудівний кадастр  (ст. 20, 21 ЗУ «Про основи містобудування»)
 10. Відповідальність за порушення містобудівного законодавства (ст.25 ЗУ «Про основи містобудування»)
 11. Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності  (ст.6 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»). 
 12. Планування територій на місцевому рівні (ст. 16 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 13. Детальний план території  (ст.19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 14. Містобудівний кадастр  (ст.22 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 15. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки та забудова територій  (ст. 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»).

 

              Перелік питань

для конкурсу на зайняття вакантної посади – головний спеціаліст  відділу фінансів Квітневої сільської ради

 

 1.  Бюджетний період (ст. 3 Бюджетного кодексу).
 2. Структура бюджетної системи України (ст. 5 Бюджетного кодексу).
 3. Принципи бюджетної  системи України (ст. 7 Бюджетного кодексу).
 4. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі (ст. 20 Бюджетного кодексу).
 5.  Розпорядники бюджетних коштів (ст. 22 Бюджетного кодексу).
 6.  Бюджетні призначення та асигнування (ст. 23 Бюджетного кодексу).
 7. Взяття бюджетних зобов’язань (ст. 48 Бюджетного кодексу).
 8.  Захищені видатки бюджету (ст. 55 Бюджетного кодексу).
 9. Затвердження місцевих бюджетів (ст. 77 Бюджетного кодексу).
 10. Виконання місцевих бюджетів (ст. 78 Бюджетного кодексу).
 11. Об’єкти спрямування субвенції для формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади, що належить до комунальної власності. (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200)
 12. Формування переліку проектів і проектних заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції. (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200).
 13. Особливості формування бюджету об’єднаної територіальної громади (ч. 4 ст. 67 Бюджетний Кодекс).
 14. Пaспоpт, мета та завдання бюджетної пpогpaми місцевого бюджету,  (Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання).
 15. Напрями та умови використання коштів з резервного фонду бюджету (ПКМ №415 від 29.03.2002 року).