Фото без опису

 

КВІТНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

НАКАЗ

КОД ЄДРПОУ 41456900

 

 

15.02. 2022  с.Квітневе                                №  21 - ОД

 

Про організацію роботи

щодо ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

по  Квітневій сільській раді

у 2022– 2023 навчальному році

 

 

 

З метою належної організації роботи відділу освіти Квітневої сільської ради, закладів освіти щодо обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, охоплення їх навчанням, на  виконання ст.3 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування»,  ст.37 Закону України  «Про загальну середню освіту», ст.17 Закону України «Про дошкільну освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей  шкільного віку та учнів»  (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 806 від 19.09.2018., далі – Порядок) та з метою повного охоплення дітей всіма формами дошкільної та шкільної освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Закріпити територію обслуговування за закладами освіти комунальної власності Квітневоїсільської ради згідно рішення  виконавчого комітету Квітневої сільської ради..
 2. Покласти відповідальність за організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, які проживають чи перебувають у межах Квітневої сільської ради, на головного спеціаліста відділу освітиКвітневоїсільської ради  Скопич В.І.
 3. Головному спеціалісту Скопич В.І.:
  1. Створити та постійно оновлювати реєстр даних про дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах Квітневої сільської ради, відповідно до п. 6 Порядку.
  2. Уносити до реєстру персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами.
  3. Видаляти з реєстру дані дитини шкільного віку у разі: досягнення нею повноліття; здобуття нею повної загальної середньої освіти; наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно – територіальної одиниці; вибуття її на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).
  4. Використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про дітей дошкільного та шкільного віку, в тому числі, отримані з інших реєстрів або баз даних.
  5. Здійснювати протягом 10 робочих днів з дня отримання даних їх обробку з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних», у тому числі звіряти дані про дітей шкільного віку з даними реєстру та у разі потреби вносити до нього відповідні зміни і доповнення.
  6. Надавати протягом 5 робочих днів з дня встановлення факту відсутності інформації про місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку наявні в реєстрі її дані ювенальній превенції  Житомирського районного управління  поліції головного управління національної поліції в Житомирській області та службі у справах дітей Квітневої сільської ради для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.
  7. Неухильно дотримуватись вимог Порядку під  час обліку дітей дошкільного та шкільного віку, учнів Квітневої сільської ради.
  8. Забезпечити надання Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації статистичної звітності про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.
 4. Керівникам закладів загальної середньої освіти Квітневої сільської ради:
  1. Проводити інформаційно – роз’яснювальну роботу серед населення з питань здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти.
  2. Призначити відповідальних осіб за ведення обліку учнів закладу.
  3. Неухильно керуватися в роботі з обліку учнів вищезазначеним Порядком.
  4. Забезпечити облік учнів шляхом постійного оновлення реєстру даних про дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах закріпленої території обслуговування закладом загальної середньої освіти (на кожний рік народження окремо) в інформаційній системі управління освітою (ІСУО).
  5. Упорядкувати відповідну статистичну звітність за формами №77-РВ «Звіт про кількість дітей шкільного віку», №1-ЗСО «Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», звіт закладу загальної середньої освіти за формою ЗНЗ – 1 та забезпечити їх своєчасну подачу у відділ освіти Квітневої  сільської ради.
  6. Призначити відповідальну особу за щоденний збір інформації щодо відвідування учнями школи навчальних занять. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин, невідкладно повідомляти ювенальну превенцію Житомирського районного управління  поліції головного управління національної поліції в Житомирській області та службу у справах дітей Квітневої сільської ради для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом прав дітей на здобуття загальної середньої освіти.
  7. При переведенні учня до іншого закладу освіти або його відрахування чи зарахування до іншого навчального закладу керуватися п. 11, 12 Порядку.
  8. Надавати відділу освітиКвітневоїсільської ради інформацію про рух учнів за  формою  згідно з додатком 1 до 15 числа кожного місяця.
 5. Керівникам закладів дошкільної освіти:
  1. Проводити постійно інформаційно – роз’яснювальну роботу серед населення з питань здобуття дітьми дошкільного віку дошкільної освіти.
  2. Надавати до відділу освітиКвітневоїсільської ради статистичний звіт закладу дошкільної освіти за формою 85 – к станом на 01 січня 2023 року.

6.       Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                       Валентина ШЕВЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу відділу освіти,

Квітневої   сільської ради

від 15 лютого 2022 року  №  21-ОД

 

Інформація про рух учнів

закладу загальної середньої освіти станом на 15 ________ 20__р.

 

П.І.П.

Дата

народження

В який клас прибув/

з якого класу  вибув

Назва закладу, з якого прибув

Назва закладу, з якого вибув

Дата відрахування/

зарахування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Виконавець

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                  Валентина ШЕВЧУК